Co dzieje się ze wspólnym majątkiem po rozwodzie?

Co dzieje się ze wspólnym majątkiem po rozwodzie?

Rozwód to zawsze trudne i skomplikowane wydarzenie w życiu każdej pary. Oprócz emocjonalnych konsekwencji są także kwestie prawne do rozwiązania, takie jak podział majątku wspólnego. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, jak przebiega proces podziału majątku po rozwodzie oraz kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego w tej sprawie.

Podział majątku wspólnego jako skutek rozwodu

Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, jednym z kluczowych aspektów, który muszą uregulować, jest podział majątku wspólnego. W Polsce obowiązuje tzw. ustawowy ustrój majątkowy, co oznacza, że wszystko, co nabyte zostało w trakcie trwania małżeństwa, stanowi wspólny majątek małżonków. Wyjątek stanowią przedmioty osobiste oraz majątek nabyty w wyniku dziedziczenia lub darowizny – te pozostają własnością poszczególnych małżonków. Podział majątku następuje na mocy orzeczenia sądu lub umowy zawartej między małżonkami. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu podziału majątku, sprawa trafia na drogę sądową.

Jak dzielony jest majątek wspólny po rozwodzie?

Najczęściej majątek wspólny dzielony jest na pół, jednak nie zawsze musi tak być. Sąd może uwzględnić okoliczności, takie jak wkład każdego z małżonków w nabycie majątku, potrzeby dzieci czy długość trwania małżeństwa. W praktyce podział majątku może polegać na sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanych środków, przekazaniu części nieruchomości jednemu z małżonków w zamian za równowartość w innych dobrach czy też na przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku i przydzieleniu poszczególnym przedmiotom wartości rynkowej. Ważne jest, aby podział był sprawiedliwy i uwzględniał interesy obu stron.

Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego przy podziale majątku wspólnego?

Podział majątku po rozwodzie może być skomplikowany, zwłaszcza gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia. W takich przypadkach warto rozważyć skorzystanie z pomocy radcy prawnego, np. z kancelarii prawnej z Wałbrzycha, który pomoże ustalić najlepszy sposób podziału majątku i doradzi w kwestiach prawnych. Adwokat z Wałbrzycha może również pomóc w negocjacjach z drugą stroną oraz reprezentować swojego klienta przed sądem, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. Korzystanie z usług radcy prawnego może przyspieszyć proces podziału majątku, co pozwoli obu stronom szybciej zakończyć sprawę i rozpocząć nowy etap życia.

Warto więc pamiętać, że podział majątku wspólnego po rozwodzie to nie tylko kwestia finansowa, ale także emocjonalna. Dlatego warto podejść do tego z rozwagą i otwartością na kompromis, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże wypracować najlepsze rozwiązanie dla obu stron.

0 0 votes
Article Rating
Doradca Bankowy

Doradca Bankowy

Leave a Replay